Undress my ego

Med utgangspunkt i fenomenet kollektiv ansvarsfraskriving i møte med klimaendringar og menneskeleg utnytting lager tekstilkunstar Janne Robberstad, foto/performance-kunstnar Ida Fugli og scenekunster/forteljar Sara Birgitte Øfsti en performativ utstilling som setter søkelyset på vårt forhold til klede. Premieren er lagt til kvinnedagen 8. mars og er årets ”Kvinneutstilling” på Stord kunstlag. Utstillinga er samansett av ulike måtar å oppleve tekstil på, formidla gjennom ulike media, som et sedimentert materiale bygd opp av samanvevde trådar; som eit tekstil. Det gjennomgåande spørsmålet er kor langt det er mogleg å dra apatien rundt vår utnytting av naturen og menneske og kor langt me er villige til å gå for å sleppe å gjøre endringar rundt eige forbruk og komfort?

https://www.facebook.com/events/479472952447770/

Advertisements

Henting av kunst

Hei! Nå er medlemsutstillinga ferdig. Vi fikk godt besøk og solgt en del kunst.

Kjøpt kunst kan hentes i kunsthallen på lørdag 9. DES. Kø.14:00. Det samme gjelder henting av kunsten.

om det ikke passe er det flott om dere meld fra til stordkunstlag@gmail.com eller send oss en melding på Facebook sida vår.

Ny kunstvår i kunstlaget

zoetrope2

Stord kunstlag ser fram til ein god start på kunståret hos oss i 2017. Me startar med Årsmøte den 20. februar kl 19.00 i Stord kulturhus, der nytt styre blir konstituert. Alle som ynskjer å delta er hjarteleg velkomne.

I april arrangerer me eit festfyrverkeri av ei utstilling med Stord-kunstnar Bettina Hvidevold Hystad og makkeren hennar Simon Torssell Lerin. Utstillinga opnar den 29. april og varer til den 14. mai.

Kvar sommar gler me oss til å ta imot Høgskulen på Vestlandet sine studentar på Kunst- og handverk si Forskings- og utviklingsutstilling (FOU), i Kunsthallen i Stord kulturhus. Utstillinga opnar i midten av juni.