Om oss

Me er på facebook, lik gjerne sida vår!
facebook.com/stordkunstlag

Inngongspris utstillingar: 50,- vaksen, gratis for barn og medlemer.

Bli medlem her!

 

Føremål for Stord Kunstlag

Stord Kunstlag har som føremål gjennom utstillingar, føredrag eller på anna vis å arbeida for å vekkja interesse for og spreia kjennskap til biletkunst og kunsthandtverk. Kunstlaget ynskjer også på ymse vis å stimulera den skapande verksemda på desse områda i nærmiljøet. Likeeins skal laget vekkja ansvar for å ta vare på kunstnarlege og andre kulturelle minnesmerke i Sunnhordland.

 

Historien til laget

Stord Kunstlag blei etablert i 1970, av ein kunstentusiast gjeng. Me har hatt mange og ymse oppgåver innanfor kunstformidlinga på Stord.

 

Styremedlemer 2016

Leiar  Vilde Hjertholm Lunde
Nestleiar  Kari Svanberg
Skrivar  Trine Hjertholm
Kasserar  Rigmor Svanberg
Intendant  Cristiane Velloso Hamnes
Utstillingsleiar  Camilla Ruhs
Informasjonsleiar  Trond Onarheim
Vara repr.  Mette Ulriksen, Abelone Tislavoll Haga og Ann Kristin Ersland
Revisor  Marit Tislavoll Odland

Reklame