Ny utstilling – opning søndag 8 mars kl 17 Lena Walton Herfindal stiller ut smykke og biletkunst i kunsthallen Stord Kulturhus.

Lena skriv: «Bilda og smykka er laga til utstillinga 8. mars – kvinnedagen, og utstillinga heiter FRI. Me treng kvinners perspektiv, erfaringar og kunnskap, når me utviklar morgondagens løysingar, og me treng dei i alle samanhengar. Kultur er ein viktig del av politikk, fordi det formar fridom hjå alle. Me må alle utfordrast til å ta ansvar og leiarskap i arbeid og fritid. Dette har eg tenkt på, medan eg har laga denne utstillinga.»

 

Kunstutstillinga MAKE syner arbeid av Per Tore Barmen og Siri Brekke

Utstillinga MAKE syner arbeid av Per Tore Barmen og Siri Brekke. Tematisk kretsar utstillinga rundt handtverk, tradisjon arv og vidareføring inn i vår tid. Dette er fyrste separatutstilling på heimstaden. Arbeida har fleire gonger vore vist under Milan Design Week samt ved ei  rekke norske utstillingar. Dette er ein unik sjanse å se flott design og kunsthandverk. 

Undress my ego

Med utgangspunkt i fenomenet kollektiv ansvarsfraskriving i møte med klimaendringar og menneskeleg utnytting lager tekstilkunstar Janne Robberstad, foto/performance-kunstnar Ida Fugli og scenekunster/forteljar Sara Birgitte Øfsti en performativ utstilling som setter søkelyset på vårt forhold til klede. Premieren er lagt til kvinnedagen 8. mars og er årets ”Kvinneutstilling” på Stord kunstlag. Utstillinga er samansett av ulike måtar å oppleve tekstil på, formidla gjennom ulike media, som et sedimentert materiale bygd opp av samanvevde trådar; som eit tekstil. Det gjennomgåande spørsmålet er kor langt det er mogleg å dra apatien rundt vår utnytting av naturen og menneske og kor langt me er villige til å gå for å sleppe å gjøre endringar rundt eige forbruk og komfort?

https://www.facebook.com/events/479472952447770/

Henting av kunst

Hei! Nå er medlemsutstillinga ferdig. Vi fikk godt besøk og solgt en del kunst.

Kjøpt kunst kan hentes i kunsthallen på lørdag 9. DES. Kø.14:00. Det samme gjelder henting av kunsten.

om det ikke passe er det flott om dere meld fra til stordkunstlag@gmail.com eller send oss en melding på Facebook sida vår.